קטגוריות

זמני כניסת השבת
כניסת ויציאת שבת פרשת חקת
ד' תמוז תש"פ-26.06.2020

ירושלים :
כניסת שבת 19:13
יציאת שבת 20:30

ת"א :
כניסת שבת 19:30
יציאת שבת 20:33

חיפה :
כניסת שבת 19:25
יציאת שבת 20:35

באר שבע :
כניסת שבת 19:29
יציאת שבת 20:30


שבת שלום !!!
הפופולארים
קריאת תהילים עם הקדשה יומית בחינם
פורסם ע"י the-shadow ב: 18-07-2011, 19:34      
קטגוריה: עמוד ראשי
שלח הקדשה יומית בחינם:

 

פרק לא | פרק נד | פרק עא | פרק עט | פרק פב | פרק פד | פרק פז | פרק צד | פרק צה |
פרק צו | פרק צז | פרק קג | פרק קד | פרק קה | פרק קז | פרק קח | פרק קי | פרק קיב |
פרק קיג | פרק קיח | פרק קכא | פרק קכג | פרק קכד | פרק קכה | פרק קלא | פרק קלז | פרק קלח |
פרק קלט | פרק קמ | פרק קמא | פרק קמב | פרק קמג | פרק קמד | פרק קמה | פרק קמו | פרק קמז |
פרק קמח
קראנו את התהילים כבר 234 פעמים


פורסם ע"י the-shadow ב: 24-07-2011, 20:27      
קטגוריה: סגולות

לפניכם סדר ליל ט"ו בשבט. מדריך, הלכות וסגולות.


פורסם ע"י the-shadow ב: 24-07-2011, 20:26      
קטגוריה: סגולות

איך נהפוך אוייב לאוהב? איך ננצל מאוייב ומכל משטין? ועוד


פורסם ע"י the-shadow ב: 24-07-2011, 20:25      
קטגוריה: סגולות

לפניכם מספר סגולות בדוקות ומנוסות מתוך מקורות מהימנים לפרנסה בריווח.


פורסם ע"י the-shadow ב: 24-07-2011, 20:24      
קטגוריה: סגולות

לקט סגולות בדוקות ומנוסות לחלום חלומות טובים, מתוך העלון אור עליון לחודש אדר א' תשע"א שייראה אור בקרוב בעזרת השם.


פורסם ע"י the-shadow ב: 24-07-2011, 20:23      
קטגוריה: סגולות

על ידי הספר הזה ימצא האדם תפילות ותחנונים להתפלל ולהתחנן בהם לפני הקב"ה על כל צרה וצרה בכלל ובפרט, וכן על כל מה שהאדם נצרך להם.


פורסם ע"י the-shadow ב: 24-07-2011, 20:22      
קטגוריה: סגולות

מי לא רוצה להיות שמח?! לפניכם לקט סגולות לשמחה וגם סגולות לחג הפורים

 


פורסם ע"י the-shadow ב: 24-07-2011, 20:21      
קטגוריה: סגולות

סגולה נפלאה ביותר לקרא בערב פסח את המאמר שמופיע כאן, שהרי כתב על זה הקדוש המקובל רבינו שמשון המגיד מאוסטרופוליא ז"ל הי"ד: "כל מי שמעיין הסוד הנפלא והנורא הזה על מכונו, אפילו פעם אחת בשנה, ובפרט בערב פסח, מובטח לו שינצל באותה שנה מכל מכשול וממיתה משונה, ושום אדם לא ימשול בו, וכל אויביו יפלו תחתיו, והוא על במותיו ידרוך, ובכל אשר יפנה יצליח, ובכל עסקיו ירויח, עד ביאת המשיח, אמן סלה". תראו איזה הבטחות יש על סגולה זו!! ומסופר שכל מי שקראו אותה בזמן השואה זכו ונשארו בחיים.


פורסם ע"י the-shadow ב: 24-07-2011, 20:20      
קטגוריה: סגולות

סגולות המצה וזהירות מחמץ מתוך העלון "אור עליון"


eXTReMe Tracker