קטגוריות

זמני כניסת השבת
כניסת ויציאת שבת פרשת חקת
ד' תמוז תש"פ-26.06.2020

ירושלים :
כניסת שבת 19:13
יציאת שבת 20:30

ת"א :
כניסת שבת 19:30
יציאת שבת 20:33

חיפה :
כניסת שבת 19:25
יציאת שבת 20:35

באר שבע :
כניסת שבת 19:29
יציאת שבת 20:30


שבת שלום !!!
הפופולארים
קריאת תהילים עם הקדשה יומית בחינם
פורסם ע"י the-shadow ב: 18-07-2011, 19:34      
קטגוריה: עמוד ראשי
שלח הקדשה יומית בחינם:

 

פרק ד | פרק ו | פרק ז | פרק ח | פרק ט | פרק י | פרק יא | פרק יב | פרק יג |
פרק יד | פרק טו | פרק טז | פרק יז | פרק יח | פרק יט | פרק כ | פרק כא | פרק כב |
פרק כג | פרק כד | פרק כה | פרק כו | פרק כז | פרק כח | פרק כט | פרק ל | פרק לא |
פרק לב | פרק לג | פרק לד | פרק לה | פרק לו | פרק לז | פרק לח | פרק לט | פרק מ |
פרק מא | פרק מב | פרק מג | פרק מד | פרק מה | פרק מו | פרק מז | פרק מח | פרק מט |
פרק נ | פרק נא | פרק נב | פרק נג | פרק נד | פרק נה | פרק נו | פרק נז | פרק נח |
פרק נט | פרק ס | פרק סא | פרק סב | פרק סג | פרק סד | פרק סה | פרק סו | פרק סז |
פרק סח | פרק סט | פרק ע | פרק עא | פרק עב | פרק עג | פרק עד | פרק עה | פרק עו |
פרק עז | פרק עח | פרק עט | פרק פ | פרק פא | פרק פב | פרק פג | פרק פד | פרק פה |
פרק פו | פרק פז | פרק פח | פרק פט | פרק צ | פרק צא | פרק צב | פרק צג | פרק צד |
פרק צה | פרק צו | פרק צז | פרק צח | פרק צט | פרק ק | פרק קא | פרק קב | פרק קג |
פרק קד | פרק קה | פרק קו | פרק קז | פרק קח | פרק קט | פרק קי | פרק קיא | פרק קיב |
פרק קיג | פרק קיד | פרק קטו | פרק קטז | פרק קיז | פרק קיח | פרק קיט | פרק קכ | פרק קכא |
פרק קכב | פרק קכג | פרק קכד | פרק קכה | פרק קכו | פרק קכז | פרק קכח | פרק קכט | פרק קל |
פרק קלא | פרק קלב | פרק קלג | פרק קלד | פרק קלה | פרק קלו | פרק קלז | פרק קלח | פרק קלט |
פרק קמ | פרק קמא | פרק קמב | פרק קמג | פרק קמד | פרק קמה | פרק קמו | פרק קמז | פרק קמח |
פרק קמט | פרק קנ
קראנו את התהילים כבר 233 פעמים


פורסם ע"י the-shadow ב: 11-08-2011, 10:50      
קטגוריה: סגולות

סגולה מיוחדת לאדוקים באמונת השגחה פרטית


פורסם ע"י the-shadow ב: 11-08-2011, 10:49      
קטגוריה: סגולות

סגולה שיהיו דבריו נשמעים


פורסם ע"י the-shadow ב: 11-08-2011, 10:48      
קטגוריה: סגולות

סגולה להצלחה בכל עינייניו מעל הטבע


פורסם ע"י the-shadow ב: 11-08-2011, 10:47      
קטגוריה: סגולות

תפילה לכף זכות


פורסם ע"י the-shadow ב: 11-08-2011, 10:47      
קטגוריה: סגולות

תפילה שיחדש חידושים בתורה


פורסם ע"י the-shadow ב: 11-08-2011, 10:46      
קטגוריה: סגולות

מליקוטי תפילות של רבי נחמן זיע"א


פורסם ע"י the-shadow ב: 11-08-2011, 10:44      
קטגוריה: סגולות

על קריאת פיטום הקשורת 40 יום


פורסם ע"י the-shadow ב: 11-08-2011, 10:43      
קטגוריה: סגולות

תיקון הידוע להינצל מכפירה ומחיבוט הקבר


פורסם ע"י the-shadow ב: 11-08-2011, 10:41      
קטגוריה: סגולות

העתקה מכתבי הקדוש המקובל
רבינו שמשון, המגיד מאוסטרופוליא ז"ל הי"ד:

כל מי שמעיין הסוד הנפלא והנורא הזה על מכונו, אפילו פעם אחת בשנה ובפרט בערב פסח, מובטח לו שינצל באותה שנה מכל מכשול וממיתה משונה, ושום אדם לא ימשול בו, וכל אויביו יפלו תחתיו, והוא על במותיו ידרוך, ובכל אשר יפנה יצליח, ובכל עסקיו ירויח, עד ביאת המשיח, אמן סלה.


פורסם ע"י the-shadow ב: 11-08-2011, 10:38      
קטגוריה: סגולות

(מספר מטה משה חלק אות מ')

מצאתי בספר ישן נושן:קודם שיתחיל אדם ללמוד יאמר בתחילה ח' פעמים אות ח' של תמניא אפי (בתהילים קיט)


eXTReMe Tracker