קטגוריות

זמני כניסת השבת
כניסת ויציאת שבת פרשת חקת
ד' תמוז תש"פ-26.06.2020

ירושלים :
כניסת שבת 19:13
יציאת שבת 20:30

ת"א :
כניסת שבת 19:30
יציאת שבת 20:33

חיפה :
כניסת שבת 19:25
יציאת שבת 20:35

באר שבע :
כניסת שבת 19:29
יציאת שבת 20:30


שבת שלום !!!
הפופולארים
קריאת תהילים עם הקדשה יומית בחינם
פורסם ע"י the-shadow ב: 18-07-2011, 19:34      
קטגוריה: עמוד ראשי
שלח הקדשה יומית בחינם:

 

פרק לא | פרק נד | פרק עא | פרק עט | פרק פד | פרק פז | פרק צד | פרק צה | פרק צו |
פרק צז | פרק קג | פרק קד | פרק קה | פרק קז | פרק קח | פרק קי | פרק קיב | פרק קיג |
פרק קיח | פרק קכא | פרק קכג | פרק קכד | פרק קכה | פרק קלא | פרק קלז | פרק קלח | פרק קלט |
פרק קמ | פרק קמא | פרק קמב | פרק קמג | פרק קמד | פרק קמה | פרק קמו | פרק קמז | פרק קמח |

קראנו את התהילים כבר 234 פעמים


פורסם ע"י the-shadow ב: 11-08-2011, 10:36      
קטגוריה: סגולות

על כל דבר שיארע לו, גם שנתהפך חלוקו, או שכח איזה דבר להביא ומצטער מזה,

 ואפילו כל מיני צער קטן הנוגע לו, או לאשתו, או לזרעו ח"ו, או מטלטליו יאמר זה


פורסם ע"י the-shadow ב: 11-08-2011, 10:35      
קטגוריה: סגולות

תפילה קטנה מהספר "אוצר תפילות ישראל" שיאמר אותה כל אדם כל יום קודם תפילת שחרית ויכלול בה כל התפילות שיתפלל באותו היום וכל המצוות מעשיות שיעשה באותו היום ואז תפילתו ומצוותיו פועלים כאילו כיוון בכל הסודות השייכים לאותה תפילה ולאותה מצווה.


פורסם ע"י the-shadow ב: 11-08-2011, 10:34      
קטגוריה: סגולות

כל האומר תפילה זו בכל יום ויום בבית הכנסת או בבית, ניצול מכל פגעים רעים, ומסטרא אחרא שבעולם, ומן אויביו. ויהיה אהוב למעלה ונחמד למטה, וימצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. ויהיה ליבו פתוח בתורה כמעיין המתגבר, ופניו  מזהירות וקומתו נאה, ואימתו מוטלת על כל הבריות, ואינו יורד מגדולתו כל ימיו, ושמעו הטוב הולך בכל מדינות (פי' ערי) ישראל, וחלומותיו מיושבים עליו, ותורתו משתמרת, ואינו שוכח מלימודו כל  ימיו. ויצליח בכל מעשה ידיו, ותורתו משתמרת, ואינו שוכח מלימודו כל ימיו. ויצליח בכל מעשה ידיו, וטוב לו בעולם הזה, ונוח לו בעולם הבא, ומוחלין לו על כל עוונותיו, ואין יצר הרע שולט בו.


פורסם ע"י the-shadow ב: 11-08-2011, 10:32      
קטגוריה: סגולות

נגד מחלוקת הסתות ומריבות ושנאת חינם מהצדיק הקדוש והנורא איש האלוקים קדוש הוא מורנו רבי נתן מברסלב זכותו יגן עלינו ונדפסה בספר ליקוטי תפילות חלק ב' תפילה טו'


פורסם ע"י the-shadow ב: 11-08-2011, 10:31      
קטגוריה: סגולות

סגולה להינצל מעין הרע ומכישוף


פורסם ע"י the-shadow ב: 11-08-2011, 10:30      
קטגוריה: סגולות

תפילה לשמירת הלשון


פורסם ע"י the-shadow ב: 11-08-2011, 10:29      
קטגוריה: סגולות

תפילה מיוחדת להנצל מצרות ויסורים של עקבות-משיח
ומלחמת גוג ומגוג


פורסם ע"י the-shadow ב: 11-08-2011, 10:27      
קטגוריה: סגולות

קבלה שכך נהגו הזקנים לומר בבקר בכל יום תפילה זו (ישעיה לח, ט-כא)אשר נתנוה לחזקיהו המלך מן השמים וגילו לו שכל חולה או מי שהוא בעת צרה ר"ל אם יתפלל תפילה זו בדמע יתרפא וינצל מדינים חמורים (רש"י הובא בלקוטי צבי, ובתפילות המהרש"ל)


פורסם ע"י the-shadow ב: 24-07-2011, 20:30      
קטגוריה: סגולות

אחים יקרים!
הסגולה הזו עזרה לאלפי אנשים שהיו זקוקים לישועה.
אנשים ששנים רבות לא מצאו את זיווגם.
אנשים ששנים רבות לא זכו לבן או בת.
אנשים במחלות קשות.
אנשים עם `קשיי פרנסה.
אנשים עם כל מיני צרות.
כולם נושעו עם הסגולה "נשמת כל חי".


פורסם ע"י the-shadow ב: 24-07-2011, 20:28      
קטגוריה: סגולות

דברי תורה יומי מאת האדמו"ר עט"ר שליט"א
רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א


eXTReMe Tracker