טיפות » סגולות » סגולה והתמודדות עם פחד

קטגוריות

זמני כניסת השבת
כניסת ויציאת שבת פרשת חקת
ד' תמוז תש"פ-26.06.2020

ירושלים :
כניסת שבת 19:13
יציאת שבת 20:30

ת"א :
כניסת שבת 19:30
יציאת שבת 20:33

חיפה :
כניסת שבת 19:25
יציאת שבת 20:35

באר שבע :
כניסת שבת 19:29
יציאת שבת 20:30


שבת שלום !!!
הפופולארים
פורסם ע"י the-shadow ב: 11-08-2011, 11:21      
קטגוריה: סגולות
 (הצבעות #: 3)

יאמר ג' פעמים:   "ה' הושיעה המלך יעננו ביום קוראנו"
ויאמר מזמור נ"ג ט' פעמים, ויקח בידו חומש וכשיאמר "שם פחדו פחד" יקיש עליו ב' פעמים.
פרק נג':           למנצח על מחלת משכיל לדוד
אמר נבל בליבו אין אלוהים,
השחיתו והתעיבו עוול אין עושה טוב
אלוהים משמים השקיף על בני אדם לראות היש משכיל,
דורש את אלוהים
כולו סג יחדיו נאלחו אין עושה טוב, אין גם אחד
הלוא ידעו פועלי אוון אוכלי עמי אכלו לחם
אלוהים לא קראו
שם פחדו פחד. לא היה פחד כי אלוהים פיזר עצמות חונך
הבישותה כי אלוהים מאסם
מי יתן מציון ישועות ישראל בשוב אלוהים שבות עמו
יגל יעקב ישמח ישראל

 

 

 

 

המשך-התמודדות עם פחד
 מאת: הרב יוסף אלנקווה

 

 שלום שלום לשלום

בשאלתך אתה מבקש לדעת אם יש סגולה לפחד, בפרט פחד ללא הצדקה.
אתה מציין שברור לך שיש פה בעיה רוחנית ונפשית ואכן אתה צודק מאוד, הסגולה הטובה ביותר נגד הפחד אשר נמסרה לנו על ידי חכמי ישראל בכל הדורות היא – הבטחון בהשם.
דהיינו "הבוטח בה' חסד יסובבנו" וכן "הולך בתום ילך בטח".
בטחון בה' משמעו שאנחנו מבינים כי יש בורא לעולם שהוא גם יוצר האדם. הוא היוצר, הוא הבורא, הוא המשגיח והוא המנהל את עולמו, בחן בחסד וברחמים.

נאמנים עלינו דברי חז"ל כי "מאן דיהיב חיי יהיב מזוני" (אגב, משפט זה מצוטט אצל כל חכמי ישראל באין ספור מקומות אך משום מה לא מצאתי לו מקור מחז"ל. אודה לכל מי שיודיעני מה מקור המשפט הזה בדברי חז"ל) דהיינו מי שקצב ונתן לנו את החיים במתנה, נותן לנו גם את דרכי הפרנסה וחז"ל תיארו זאת באמרם, שבכל יום ויום הקב"ה עוסק בתורה ודן את העולם כולו במידת הרחמים "ויושב וזן את כל העולם כולו מקרני ראמים (חיה גדולה, רש"י) עד ביצי כינים" כלומר אפילו ביצי כינים הנדפות במשב רוח קל, מתפרנסות יום יום על ידי בורא עולם.
את מידת הבטחון בה' רוכשים על ידי לימוד אמונה ולימוד ספרי מוסר העוסקים במידת הבטחון. דומני שכמעט בכל ספרי המוסר יש על מידה זו ובכל יום ויום אתה מחזק בליבך ובמחשבותיך את הידיעה ההכרה והתחושה כי "ה' שומרך ה' צילך על יד ימינך".
והנה לך מה שכתב שלמה המלך בספר משלי פרק ג'. שלמה המלך מקדיש כמה פסוקים לתורתנו הקדושה
"בני תורתי אל תשכח ומצותי יצור לבך"
"דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום"
"עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר"

כל אלו דברים יקרים על חכמת התורה ומצוותיה ולאחר מכן הוא עובר לתאר את בריאת העולם בלשונו "ה' בחכמה יסד ארץ כוננן שמים בתבונה" וכפי שהסבירו לנו חז"ל כי הקב"ה הסתכל בתורה וברא את העולם כי התורה היא התוכנית של העולם ולאחר מכן אומר שלמה המלך "בני אל ילוזו מעיניך" דהיינו אל תשכח את היסודות החשובים הללו וכאשר אתה מצויד בחכמת התורה ובידיעה כי ה' יתברך הוא בורא עולם ומנהיגו בכל רגע ורגע, כי אז אין שום מקום לפחדים בעולם.
וכלשון שלמה המלך בפסוקים הבאים: "ויהיו חיים לנפשך וחן לגרגרותיך, אז תלך לבטח רגליך ורגליך לא תגוף, אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך, אל תירא מפחד פתאום ומשואת רשעים כי תבוא"
וכל זאת למה? "כי ה' יהיה בכסלך ושמר רגליך מלכת"
הנה לך דברים יסודיים וברורים כי על ידי התורה והבטחון בה' יסורו ממך כל הפחדים ונסו הצללים.
אם אתה מחפש פרק תהילים נגד פחד, הנה האבן עזרא כתב על פרק מ' בתהילים "חלצני ה' מאדם רע מאיש חמסים תנצרני" כי דוד המלך אמר מזמור זה בפחדו מפני מלשינים ויש עוד הרבה מזמורים בתהילים שנאמרו על ענין הפחד.
וברצוני ברשותך לספר לך סיפור אמיתי שיש בו הרבה מוסר השכל, אך זאת אקדים ואומר לך: כי פחד מפני דבר המצוי הוא טוב שהרי אדם מפחד מפני סכנת דרכים ועל כן הוא נוסע בזהירות וזהו פחד חיובי. וכן אדם מפחד שמא יכשל בעבירה בבחינת "אשרי אדם מפחד תמיד" וגם זה פחד חיובי כי הוא גודר את עצמו בסייגים ובהרחקות וכל פחד שגורם לאדם לשמור את עצמו בגשמיות וברוחניות הוא טוב ומועיל, כי הרי אין שום היתר לנסוע בכלי רכב שאיננו תקין כאשר אתה אומר כי אתה בוטח בה'.
אולם, להמציא פחדים, לפחד ממה שלא צריך לפחד, על זה נאמר "פחדו בציון - חטאים" אלו פחדים הנובעים מתוך חולשה, מתוך חטא וירידה.
מעבר לכך, אמנם צריך להתרחק מהגאווה תכלית הריחוק אך בהחלט אתה צריך להכיר את מקומך (פרק כו באבות על פי פירוש הרצי"ה קוק זצ"ל) והכרת המקום פירושו של דבר שאתה מכיר את יתרונותיך למול החסרונות.
אם אתה מפחד שיזרקו אותך ממקום העבודה וזאת למרות שאתה עובד מצויין, אין מקום לחשש הזה. אם אינך עובד כמו שצריך, תתקן ותשפר את מה שצריך לשפר והנה לך הסיפור שהבטחתי לך:

לפני כמה עשרות שנים עבד במפעל כיתן בדימונה איש תמים ובעל משפחה מבורכת שיחיו, ושמו רבי אברהם אוחיון ה' ישמרהו ויחיהו אמן.
שנים עבד האיש והתפרנס משכורת דחק, אך היה רגיל לומר "ברוך ה' יום יום" לא התלונן ולא התאונן והיה שמח מאוד על זכות הישיבה בארץ ישראל.
לימים, זומן האיש למשרדו של מנהל המפעל והלה נותן לו מעטפה עם מכתב בתוכה, כיון שרבי אברהם אינו יודע לקרא שאל את המנהל מה כתוב במכתב אמר לו המנהל שזה מכתב פיטורין.
נענה רבי אברהם ואמר לו "מזל טוב, מזל טוב, תודה רבה" וחזר לביתו שש ושמח ובוטח בה'.
למחרת, הלך ללשכת העבודה והם שיבצו אותו כאזרח עובד צה"ל במחנה נתן שעל יד באר שבע וכך החל לנסוע מירוחם לבאר שבע והשתלב בעבודה החדשה. כיון שבמחנה נתן יש חיילים צעירים, הם לא יכלו לראות שאיש מבוגר עובד והיו מושיבים אותו ומדברים איתו והוא מדריך אותם ואומר להם משלים ודברי מוסר וארחת חיים כשהם היו מבצעים את העבודה שלו במקומו.
בשעה 12:30 היו הולכים יחדיו להתפלל מנחה בשעה אחת אכלו צהריים וכבר בשעה שתיים חזר לביתו.
לתדהמתו, כשקיבל משכורת ראשונה גילה שהשכר הוא כפול מהמשכורת שקיבל במפעל הקודם.
נשא רבי אברהם את שתי עיניו השמיימה והודה לקב"ה על הפרנסה הטובה המזומנת לפניו ואמר, חבל שלא נתנו לי את המכתב הזה לפני 10 שנים.

היום, ברוך ה' רבי אברהם הוא מתושבי גוש קטיף יאריך ה' ימיו בטוב ושנותיו בנעימים.
ולך ידיד יקר, קח את הסיפור הזה ויהיה לך לאות ולמופת למוסר ולבטחון בבורא עולם. השלך על ה' יהבך – והוא יכלכלך.

בברכה,
יוסף אלנקווה.

 

 

 

 

 


תגיות:
חזרה
  • תגובות: 0
  • צפיות:3577
אינך רשום או מחובר לאתר כעת
כדי להנות מתכניו המלאים של האתר הירשם עכשיו או התחבר לאתר דרך תיבת ההתחברות

eXTReMe Tracker