טיפות » סגולות » סגולה לשמירה מכל דבר והצלחה

קטגוריות

זמני כניסת השבת
כניסת ויציאת שבת פרשת חקת
ד' תמוז תש"פ-26.06.2020

ירושלים :
כניסת שבת 19:13
יציאת שבת 20:30

ת"א :
כניסת שבת 19:30
יציאת שבת 20:33

חיפה :
כניסת שבת 19:25
יציאת שבת 20:35

באר שבע :
כניסת שבת 19:29
יציאת שבת 20:30


שבת שלום !!!
הפופולארים
פורסם ע"י the-shadow ב: 11-08-2011, 11:00      
קטגוריה: סגולות
 (הצבעות #: 2)

סגולה לשמירה מכל דבר, והצלחה.
קודם שיקרא יטול ידיו לסרוגין ללא ברכה וראשו יהיה מכוסה, ואז יקרא ויתפלל בכוונה שתי פעמים וזה הנוסח:

ויהי נעם ה' אלהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו:
ישב בסתר עליון בצל שדי יתלונן: אמר לה' מחסי ומצודתי אלהי אבטח בו: כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר הוות: באברתו יסך לך ותחת כנפיו תחסה צנה וסחרה אמתו: לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם: מדבר באפל יהלך מקטב ישד צהרים: יפל מצדך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש: רק בעיניך תביט ושלמת רשעים תראה: כי אתה ה' מחסי עליון שמת מעונך: לא תאונה אליך רעה ונגע לא יקרב באהלך: כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכך: על כפים ישאונך פן תגף באבן רגלך: על שחל ופתן תדרך תרמס כפיר ותנין: כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי: יקראני ואענהו עמו אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו: ארך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי:

אנא בכח, גדולת ימינך, תתיר צרורה: ( אבג יתץ)
קבל רנת, עמך שגבנו, טהרנו נורא: ( קרע שטן )
נא גבור, דורשי יחודך, כבבת שמרם: ( נגד יכש)
ברכם טהרם, רחמי צדקתך, תמיד גמלם: ( בטר צתג)
חסין קדוש, ברוב טובך, נהל עדתך: ( חקב טנע )
יחיד גאה, לעמך פנה, זוכרי קדשתך: ( יגל פזק )
שועתנו קבל, ושמע צעקתנו, יודע תעלומות: ( שקו צית )
ויאמר בלחש: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ( בשכמלו )

תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בין העולם הבא, שנאמר הליכות עולם לו, אל תקרי הליכות אלא הלכות: אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנאמר וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך אל תקרי בניך אלא בוניך: יהי שלום בחילך שלווה בארמנותיך: למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך: למען בית ה' אלהינו אבקשה טוב לך: וראה בנים לבניך שלום על ישראל: שלום רב לאהבי תורתך ואין למו מכשול: ה' עז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום:

שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי: עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ: אל יתן למוט רגלך אל ינום שומרך: הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל: ה' שומרך ה' צלך על יד ימינך: יומם השמש לא יככה וירח בלילה: ה' ישמרך מכל רע ישמור את נפשך: ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.


תגיות:
חזרה
  • תגובות: 0
  • צפיות:3519
אינך רשום או מחובר לאתר כעת
כדי להנות מתכניו המלאים של האתר הירשם עכשיו או התחבר לאתר דרך תיבת ההתחברות

eXTReMe Tracker