קריאת תהילים עם הקדשה יומית בחינם
פורסם ע"י the-shadow ב: 18-07-2011, 19:34      
קטגוריה: עמוד ראשי
שלח הקדשה יומית בחינם:

 

פרק נד | פרק סג | פרק סט | פרק פב | פרק צב | פרק צה | פרק צו | פרק קד | פרק קט |
פרק קכג | פרק קכד | פרק קכט | פרק קל | פרק קלא | פרק קלג | פרק קלט | פרק קמב | פרק קמד |
פרק קמז
קראנו את התהילים כבר 231 פעמים


פורסם ע"י the-shadow ב: 7-08-2011, 12:26      

גיליון 201 עמותת שערים המצויינים לפרשת וארא


פורסם ע"י the-shadow ב: 7-08-2011, 12:24      

גיליון 200 עמותת שערים המצויינים לפרשת שמות


פורסם ע"י the-shadow ב: 7-08-2011, 12:21      

גיליון קצט עמותת שערים המצויינים לפרשת ויחי


פורסם ע"י the-shadow ב: 7-08-2011, 12:20      

גיליון קצח עמותת שערים המצויינים לפרשת ויגש


פורסם ע"י the-shadow ב: 7-08-2011, 12:19      

גיליון קצז עמותת שערים המצויינים לחנוכה


פורסם ע"י the-shadow ב: 7-08-2011, 12:18      

גיליון קצו עמותת שערים המצויינים לפרשת וישב


פורסם ע"י the-shadow ב: 7-08-2011, 12:16      

גיליון קצה עמותת שערים המצויינים לפרשת וישלח


פורסם ע"י the-shadow ב: 7-08-2011, 12:15      

גיליון קצד עמותת שערים המצויינים לפרשת ויצא


פורסם ע"י the-shadow ב: 7-08-2011, 12:14      

גיליון קצג עמותת שערים המצויינים לפרשת תולדות


פורסם ע"י the-shadow ב: 7-08-2011, 12:13      

גיליון קצב עמותת שערים המצויינים לפרשת חיי שרה


eXTReMe Tracker