קריאת תהילים עם הקדשה יומית בחינם
פורסם ע"י the-shadow ב: 18-07-2011, 19:34      
קטגוריה: עמוד ראשי
שלח הקדשה יומית בחינם:

 

פרק נד | פרק סט | פרק פב | פרק צב | פרק צה | פרק צו | פרק קד | פרק קט | פרק קכג |
פרק קכד | פרק קכט | פרק קל | פרק קלא | פרק קלג | פרק קלט | פרק קמב | פרק קמד | פרק קמז |

קראנו את התהילים כבר 231 פעמים


פורסם ע"י the-shadow ב: 7-08-2011, 12:54      

גיליון 220 עמותת שערים המצויינים לפרשת בהר


פורסם ע"י the-shadow ב: 7-08-2011, 12:50      

גיליון 219 עמותת שערים המצויינים לפרשת אמור


פורסם ע"י the-shadow ב: 7-08-2011, 12:49      

גיליון 218 עמותת שערים המצויינים לפרשת קדושים


פורסם ע"י the-shadow ב: 7-08-2011, 12:48      

גיליון 217 עמותת שערים המצויינים לפסח


פורסם ע"י the-shadow ב: 7-08-2011, 12:47      

גיליון 216 עמותת שערים המצויינים לפרשת אחרי מות


פורסם ע"י the-shadow ב: 7-08-2011, 12:46      

גיליון 216 עמותת שערים המצויינים לפרשת אחרי מות


פורסם ע"י the-shadow ב: 7-08-2011, 12:45      

גיליון 215 עמותת שערים המצויינים לפרשת מצורע


פורסם ע"י the-shadow ב: 7-08-2011, 12:42      

גיליון 214 עמותת שערים המצויינים לפרשת תזריע


פורסם ע"י the-shadow ב: 7-08-2011, 12:42      

גיליון 213 עמותת שערים המצויינים לפרשת שמיני


פורסם ע"י the-shadow ב: 7-08-2011, 12:40      

גיליון 212 עמותת שערים המצויינים לפורים


eXTReMe Tracker