טיפות » פוסטים ל 15.12.2016

קטגוריות

זמני כניסת השבת
כניסת ויציאת שבת פרשת ויצא
ט' כסלו תשפ"ב - 12.11.2021

ירושלים :
כניסת שבת 16:01
יציאת שבת 17:19

ת"א :
כניסת שבת 16:21
יציאת שבת 17:20

חיפה :
כניסת שבת 16:11
יציאת שבת 17:18

באר שבע :
כניסת שבת 16:24
יציאת שבת 17:21

שבת שלום !!!
הפופולארים
קריאת תהילים עם הקדשה יומית בחינם
פורסם ע"י the-shadow ב: 18-07-2011, 19:34      
קטגוריה: עמוד ראשי
שלח הקדשה יומית בחינם:

 

פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה | פרק ו | פרק ז | פרק ח | פרק ט |
פרק י | פרק יא | פרק יב | פרק טז | פרק יח | פרק יט | פרק כ | פרק כא | פרק כב |
פרק כג | פרק כח | פרק כט | פרק ל | פרק לג | פרק לד | פרק לה | פרק לו | פרק לט |
פרק מ | פרק מב | פרק מה | פרק מח | פרק מט | פרק נא | פרק נב | פרק נג | פרק נד |
פרק נו | פרק נח | פרק נט | פרק סא | פרק סג | פרק סד | פרק סה | פרק סו | פרק סז |
פרק ע | פרק עא | פרק עב | פרק עג | פרק עד | פרק עה | פרק עז | פרק עח | פרק עט |
פרק פ | פרק פב | פרק פג | פרק פו | פרק פח | פרק פט | פרק צ | פרק צא | פרק צב |
פרק צג | פרק צד | פרק צה | פרק צו | פרק צז | פרק צח | פרק צט | פרק ק | פרק קא |
פרק קב | פרק קג | פרק קד | פרק קה | פרק קו | פרק קז | פרק קח | פרק קט | פרק קי |
פרק קיא | פרק קיג | פרק קיד | פרק קטו | פרק קטז | פרק קיז | פרק קיח | פרק קיט | פרק קכ |
פרק קכא | פרק קכב | פרק קכג | פרק קכד | פרק קכה | פרק קכו | פרק קכז | פרק קכח | פרק קכט |
פרק קל | פרק קלא | פרק קלב | פרק קלג | פרק קלד | פרק קלה | פרק קלו | פרק קלז | פרק קלח |
פרק קלט | פרק קמ | פרק קמא | פרק קמב | פרק קמג | פרק קמד | פרק קמה | פרק קמו | פרק קמז |
פרק קמח | פרק קמט | פרק קנ
קראנו את התהילים כבר 236 פעמים


פורסם ע"י the-shadow ב: 15-12-2016, 10:43      

עלון "ביתנו החדש" לפרשת וישלח תשע"זעלון מכון "כרם יוסף" ומוסדות אור התורה לפרשת וישלח תשע"ז


פורסם ע"י the-shadow ב: 15-12-2016, 10:42      

עלון "אור עליון" לחודש כסלו תשע"ז


פורסם ע"י the-shadow ב: 15-12-2016, 10:41      

עלון "בארה של תורה" לפרשת וישלח תשע"ו


פורסם ע"י the-shadow ב: 15-12-2016, 10:41      

עלון "שאל אביך ויגדך" לפרשת וישלח תשע"ז


פורסם ע"י the-shadow ב: 15-12-2016, 10:40      

עלון "אברהם יגל" לפרשת וישלח תשע"ז

eXTReMe Tracker