טיפות » פוסטים ל 08.03.2015
קריאת תהילים עם הקדשה יומית בחינם
פורסם ע"י the-shadow ב: 18-07-2011, 19:34      
קטגוריה: עמוד ראשי
שלח הקדשה יומית בחינם:

 

פרק נד | פרק סג | פרק סט | פרק פב | פרק צב | פרק צה | פרק צו | פרק קד | פרק קט |
פרק קכג | פרק קכד | פרק קכט | פרק קל | פרק קלא | פרק קלג | פרק קלט | פרק קמב | פרק קמד |
פרק קמז
קראנו את התהילים כבר 231 פעמים


פורסם ע"י the-shadow ב: 8-03-2015, 10:37      

עלון "שאל אביך ויגדך" לפרשת כי תשא תשע"ה


פורסם ע"י the-shadow ב: 8-03-2015, 10:37      

עלון כולל שערים המצויינים לפרשת כי תשא תשע"ה


פורסם ע"י the-shadow ב: 8-03-2015, 10:37      

עלון "מחודדין בפיך" לילדים לפרשת כי תשא תשע"ה


פורסם ע"י the-shadow ב: 8-03-2015, 10:36      

עלון "מחודדין בפיך" לפרשת כי תשא תשע"העלון מכון "כרם יוסף" ומוסדות אור התורה לפרשת כי תשא תשע"ה

eXTReMe Tracker