קריאת תהילים עם הקדשה יומית בחינם
פורסם ע"י the-shadow ב: 18-07-2011, 19:34      
קטגוריה: עמוד ראשי
שלח הקדשה יומית בחינם:

 

פרק נד | פרק סט | פרק פב | פרק צב | פרק צה | פרק צו | פרק קד | פרק קט | פרק קכג |
פרק קכד | פרק קכט | פרק קל | פרק קלא | פרק קלג | פרק קלט | פרק קמב | פרק קמד | פרק קמז |

קראנו את התהילים כבר 231 פעמים


פורסם ע"י the-shadow ב: 28-03-2014, 08:24      

עלון "מחודדין בפיך" לילדים לפרשת תזריע - החודש תשע"ד


פורסם ע"י the-shadow ב: 28-03-2014, 08:23      

עלון "מחודדין בפיך" לפרשת תזריע - החודש תשע"ד


פורסם ע"י the-shadow ב: 21-03-2014, 09:03      

עלון "מחודדין בפיך" לילדים לפרשת שמיני-פרה תשע"ד


פורסם ע"י the-shadow ב: 21-03-2014, 09:02      

עלון "מחודדין בפיך" לפרשת שמיני-פרה תשע"ד


פורסם ע"י the-shadow ב: 13-03-2014, 16:13      

עלון "מחודדין בפיך" לילדים לפרשת צו-זכור תשע"ד


פורסם ע"י the-shadow ב: 13-03-2014, 16:13      

עלון "מחודדין בפיך" לילדים לפורים תשע"ד


פורסם ע"י the-shadow ב: 13-03-2014, 16:12      

עלון "מחודדין בפיך" לפורים תשע"ד


פורסם ע"י the-shadow ב: 20-02-2014, 12:06      

עלון "מחודדין בפיך" לילדים לפרשת ויקהל תשע"ד


פורסם ע"י the-shadow ב: 20-02-2014, 12:05      

עלון "מחודדין בפיך" לפרשת ויקהל תשע"ד


פורסם ע"י the-shadow ב: 6-02-2014, 06:30      

עלון "מחודדין בפיך" לילדים לפרשת תצוה תשע"ד


eXTReMe Tracker