קטגוריות

זמני כניסת השבת
כניסת ויציאת שבת פרשת חקת
ד' תמוז תש"פ-26.06.2020

ירושלים :
כניסת שבת 19:13
יציאת שבת 20:30

ת"א :
כניסת שבת 19:30
יציאת שבת 20:33

חיפה :
כניסת שבת 19:25
יציאת שבת 20:35

באר שבע :
כניסת שבת 19:29
יציאת שבת 20:30


שבת שלום !!!
הפופולארים
קריאת תהילים עם הקדשה יומית בחינם
פורסם ע"י the-shadow ב: 18-07-2011, 19:34      
קטגוריה: עמוד ראשי
שלח הקדשה יומית בחינם:

 

פרק לא | פרק מד | פרק נא | פרק נג | פרק נד | פרק נה | פרק נו | פרק נח | פרק סג |
פרק סה | פרק סו | פרק סח | פרק סט | פרק עא | פרק עב | פרק עג | פרק עז | פרק עח |
פרק עט | פרק פא | פרק פב | פרק פד | פרק פה | פרק פז | פרק פט | פרק צג | פרק צד |
פרק צה | פרק צו | פרק צז | פרק קב | פרק קג | פרק קד | פרק קה | פרק קו | פרק קז |
פרק קח | פרק קי | פרק קיב | פרק קיג | פרק קיד | פרק קטו | פרק קטז | פרק קיח | פרק קיט |
פרק קכ | פרק קכא | פרק קכב | פרק קכג | פרק קכד | פרק קכה | פרק קכז | פרק קכח | פרק קכט |
פרק קלא | פרק קלב | פרק קלג | פרק קלד | פרק קלה | פרק קלו | פרק קלז | פרק קלח | פרק קלט |
פרק קמ | פרק קמא | פרק קמב | פרק קמג | פרק קמד | פרק קמה | פרק קמו | פרק קמז | פרק קמח |
פרק קמט
קראנו את התהילים כבר 234 פעמים


פורסם ע"י the-shadow ב: 6-07-2016, 21:30      

עלון "בארה של תורה" לפרשת חוקת תשע"ו


פורסם ע"י the-shadow ב: 29-06-2016, 15:25      

עלון "בארה של תורה" לפרשת קרח תשע"ו


פורסם ע"י the-shadow ב: 11-03-2016, 14:37      

עלון "בארה של תורה" לפרשת פקודי תשע"ו


פורסם ע"י the-shadow ב: 26-02-2016, 10:13      

עלון "בארה של תורה" לפרשת כי תשא תשע"ו


פורסם ע"י the-shadow ב: 19-02-2016, 10:25      

עלון "בארה של תורה" לפרשת תצוה תשע"ו


פורסם ע"י the-shadow ב: 5-02-2016, 10:01      

עלון "בארה של תורה" לפרשת משפטים תשע"ו


פורסם ע"י the-shadow ב: 26-01-2016, 13:20      

עלון "בארה של תורה" לפרשת יתרו תשע"ו


פורסם ע"י the-shadow ב: 3-12-2015, 10:27      

עלון "בארה של תורה" לפרשת וישב תשע"ה


פורסם ע"י the-shadow ב: 21-08-2015, 14:47      

עלון "בארה של תורה" לפרשת שופטים תשע"ה


פורסם ע"י the-shadow ב: 19-06-2015, 10:52      

עלון "בארה של תורה" לפרשת קרח תשע"ה


eXTReMe Tracker