טיפות » פוסטים ל 11.08.2011

קטגוריות

זמני כניסת השבת
כניסת ויציאת שבת פרשת ויצא
ט' כסלו תשפ"ב - 12.11.2021

ירושלים :
כניסת שבת 16:01
יציאת שבת 17:19

ת"א :
כניסת שבת 16:21
יציאת שבת 17:20

חיפה :
כניסת שבת 16:11
יציאת שבת 17:18

באר שבע :
כניסת שבת 16:24
יציאת שבת 17:21

שבת שלום !!!
הפופולארים
קריאת תהילים עם הקדשה יומית בחינם
פורסם ע"י the-shadow ב: 18-07-2011, 19:34      
קטגוריה: עמוד ראשי
שלח הקדשה יומית בחינם:

 

פרק ג | פרק יא | פרק יח | פרק כ | פרק כא | פרק כב | פרק כט | פרק לג | פרק לה |
פרק לו | פרק מב | פרק מה | פרק מח | פרק נד | פרק עא | פרק עב | פרק עה | פרק עט |
פרק פ | פרק פב | פרק קיג | פרק קכח | פרק קלח | פרק קלט | פרק קמא | פרק קמג | פרק קמד |
פרק קמה | פרק קמו | פרק קמז | פרק קמח
קראנו את התהילים כבר 236 פעמים


פורסם ע"י the-shadow ב: 11-08-2011, 10:44      
קטגוריה: סגולות

על קריאת פיטום הקשורת 40 יום


פורסם ע"י the-shadow ב: 11-08-2011, 10:43      
קטגוריה: סגולות

תיקון הידוע להינצל מכפירה ומחיבוט הקבר


פורסם ע"י the-shadow ב: 11-08-2011, 10:41      
קטגוריה: סגולות

העתקה מכתבי הקדוש המקובל
רבינו שמשון, המגיד מאוסטרופוליא ז"ל הי"ד:

כל מי שמעיין הסוד הנפלא והנורא הזה על מכונו, אפילו פעם אחת בשנה ובפרט בערב פסח, מובטח לו שינצל באותה שנה מכל מכשול וממיתה משונה, ושום אדם לא ימשול בו, וכל אויביו יפלו תחתיו, והוא על במותיו ידרוך, ובכל אשר יפנה יצליח, ובכל עסקיו ירויח, עד ביאת המשיח, אמן סלה.


פורסם ע"י the-shadow ב: 11-08-2011, 10:38      
קטגוריה: סגולות

(מספר מטה משה חלק אות מ')

מצאתי בספר ישן נושן:קודם שיתחיל אדם ללמוד יאמר בתחילה ח' פעמים אות ח' של תמניא אפי (בתהילים קיט)


פורסם ע"י the-shadow ב: 11-08-2011, 10:36      
קטגוריה: סגולות

על כל דבר שיארע לו, גם שנתהפך חלוקו, או שכח איזה דבר להביא ומצטער מזה,

 ואפילו כל מיני צער קטן הנוגע לו, או לאשתו, או לזרעו ח"ו, או מטלטליו יאמר זה


פורסם ע"י the-shadow ב: 11-08-2011, 10:35      
קטגוריה: סגולות

תפילה קטנה מהספר "אוצר תפילות ישראל" שיאמר אותה כל אדם כל יום קודם תפילת שחרית ויכלול בה כל התפילות שיתפלל באותו היום וכל המצוות מעשיות שיעשה באותו היום ואז תפילתו ומצוותיו פועלים כאילו כיוון בכל הסודות השייכים לאותה תפילה ולאותה מצווה.


פורסם ע"י the-shadow ב: 11-08-2011, 10:34      
קטגוריה: סגולות

כל האומר תפילה זו בכל יום ויום בבית הכנסת או בבית, ניצול מכל פגעים רעים, ומסטרא אחרא שבעולם, ומן אויביו. ויהיה אהוב למעלה ונחמד למטה, וימצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. ויהיה ליבו פתוח בתורה כמעיין המתגבר, ופניו  מזהירות וקומתו נאה, ואימתו מוטלת על כל הבריות, ואינו יורד מגדולתו כל ימיו, ושמעו הטוב הולך בכל מדינות (פי' ערי) ישראל, וחלומותיו מיושבים עליו, ותורתו משתמרת, ואינו שוכח מלימודו כל  ימיו. ויצליח בכל מעשה ידיו, ותורתו משתמרת, ואינו שוכח מלימודו כל ימיו. ויצליח בכל מעשה ידיו, וטוב לו בעולם הזה, ונוח לו בעולם הבא, ומוחלין לו על כל עוונותיו, ואין יצר הרע שולט בו.


פורסם ע"י the-shadow ב: 11-08-2011, 10:32      
קטגוריה: סגולות

נגד מחלוקת הסתות ומריבות ושנאת חינם מהצדיק הקדוש והנורא איש האלוקים קדוש הוא מורנו רבי נתן מברסלב זכותו יגן עלינו ונדפסה בספר ליקוטי תפילות חלק ב' תפילה טו'


פורסם ע"י the-shadow ב: 11-08-2011, 10:31      
קטגוריה: סגולות

סגולה להינצל מעין הרע ומכישוף


פורסם ע"י the-shadow ב: 11-08-2011, 10:30      
קטגוריה: סגולות

תפילה לשמירת הלשון


eXTReMe Tracker